סקירה חודשית מרץ 2019

סקירה חודשית מרץ 2019

מרץ : התהפכות עקום התשואות

לאחר חודשיים של עליות חדות בכל אפיקי השקעה, חודש מרץ התאפיין במגמה מעורבת וחזרה לתנודתיות נורמלית.

מדד המניות העולמי ACWI עלה ב 1% החודש והשלים עליה של 11.6% מתחילת השנה – הרבעון החזק ביותר מאז 2009. המדד המקומי ת”א 125 התממש קלות ב 0.93% ומגלם עליה של 6.4% מתחילת 2019. יש לזכור, שגם הירידות ברבעון הקודם בשוק המקומי היו מתונות יותר ולכן הגיוני שגם התיקון ברבעון הנוכחי יהיה מתון יותר ביחס לשווקי חו”ל.

ה”סיפור” המעניין בחודש החולף הגיע משווקי האג”ח. מדדי האג”ח הראשיים, בארץ ובחו”ל, המשיכו בדהירתם ועלו בשיעור של למעלה מ 1% (כ 4% מתחילת שנה). הסיבה לעליות החדות באפיק זה היא המשך התבטאויות “יוניות” של ראשי הבנקים המרכזיים, ובעיקר ה”פד” האמריקאי – שהודיע שאינו צופה עליות ריבית נוספות בהמשך השנה ובכך נתן אישור רשמי להנחה זו שגולמה בהדרגה בעקום התשואות.

בהזדמנות זו – כמה מילים על עקום תשואות האג”ח הממשלתי האמריקאי (גרף רצ”ב):

עקום זה מראה את תשואת האג”ח השנתית הצפויה לפדיון בהתאם לאורך חיי האג”ח.

במצב עניינים נורמלי (כמו זה המופיע בגרף בעקומים האפורים לתאריכים מרץ 2017 ומרץ 2018) – אג”ח לטווח ארוך מניב תשואה חזויה גבוהה יותר מזה לטווח קצר. ההיגיון הכלכלי העומד מאחורי נטייה זו הוא שאחזקת אג”ח לטווח ארוך כרוכה בחוסר וודאות גבוהה יותר ביחס לריבית והאינפלציה שתשרור בעתיד ולכן מפצה את המשקיעים בתשואה עודפת.

עיון בעקום העדכני (בצבע תכלת) מראה שבאופן חריג למדי , אג”ח לפדיון בטווח של 2-10 שנים נסחר בתשואה שנתית לפדיון נמוכה יותר מזה של אג”ח קצר לטווח של עד שנתיים. מצב זה נקרא “התהפכות עקום התשואות” ומשקף את ציפיות השוק לתחילתו של מחזור הורדות ריבית החל מ 2020. מכיוון שהורדת ריבית ע”י בנק מרכזי נעשית בעיקר בעתות של האטה/מיתון בכלכלה הריאלית הרי שלמעשה השווקים מאותתים על אפשרות הולכת וגדלה של מיתון קרב. זו  גם הסיבה שמונח זה כיכב בעיתונות הכלכלית ובאתרי שוק ההון. זאת ועוד – לכל המיתונים ב 30 השנים האחרונים קדמה התהפכות העקום (אך לא כל התהפכויות העקום גררו מיתון..)

כפי שהדגשנו בסקירות הקודמות, ניתן ליחס חלק מהירידות החדות בשוקי המניות ברבעון הקודם לחששות אלו ואנו רואים שהנתונים המאקרו כלכליים ורווחי החברות אכן מגלים חולשה מסוימת מתחילת השנה. הנחת העבודה המרכזית היא שהאטה זו צפויה להימשך לאורך 2019 אך לא להידרדר למיתון של ממש – קרי להתכווצות התוצר וירידה ברווחי החברות.

אם אכן אלו יהיו פני הדברים – הרי שניתן לומר בזהירות שהשווקים מגלמים תרחיש זה ולכן ניתן לצפות לתנודתיות נורמלית באפיק המניתי ולהתייצבות מחירי האג”ח. חשוב לזכור שירידת ריבית, במידה ותתרחש במקביל להחרפה בסביבה הכלכלית, תומכת בסופו של דבר במחירי הנכסים הפיננסיים (בשפה מימונית : מעלה את הערך הנוכחי של תזרים ההשקעה הצפוי כתוצאה משיעור היוון נמוך יותר).

נזכיר שהדיון הנ”ל התייחס לעקום התשואות האמריקאי בגלל גודלו וחשיבותו של הדולר כמטבע רזרבה עולמי וכן המתאם בין ביצועי המשק האמריקאי לכלל המשקים בעידן הגלובליזציה. בגוש האירו עקום הריביות משקף המשך ריבית שלילית בעתיד הנראה לעין ואילו עקום התשואות השקלי מצביע על עליית ריבית מתונה בשנה-שנתיים הקרובות.

 

  זיו מוסקוביץ

 אסטרטג השקעות ראשי

 אולימפוס אסטרטגיה פיננסית