סקירה חודשית – ינואר 2020

סקירה חודשית – ינואר 2020

ינואר: נגיף הקורונה מקרר את השווקים

 

לאחר העליות החדות בשווקים ב 2019, גם השנה הנוכחית נפתחה במומנט חיובי ושיאים חדשים במרבית הבורסות המובילות. לקראת סוף החודש נעצרה המגמה החיובית והיינו עדים לתיקון ראשון בשווקים מאז אוקטובר הקודם. הזרז לתיקון הינו התפרצות נגיף הקורונה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם אך חשוב להבין שבמוקדם או מאוחר השווקים נוהגים לתקן מהלכי עליות ממושכים ואין בכך שום דבר יוצא דופן.

מדד ה S&P 500 נותר כמעט ללא שינוי החודש וסיים בירידה קלה של 0.16%. מדד ה Eurostoxx 600 ירד ב 1.2% עקב חשיפה גבוהה יותר של אירופה לסחר עם סין. מדד השווקים המתעוררים, הכולל את סין, ירד כמובן באופן משמעותי יותר ב 4.7%.

השינוי המינורי במדד ה S&P 500 מטעה, שכן חלה שונות גבוהה מאוד החודש ברמת הסקטורים. סקטור התשתיות היה המוביל החודש, בעיקר על רקע הבריחה לסקטורים דפנסיביים וירידת התשואות החדה שחלו בסוף החודש. סקטור הטכנולוגיה היה גם הוא מהמובילים, בעקבות פתיחה חזקה שלו החודש ודו”חות טובים של מרבית החברות המובילות בענף. הסקטורים החלשים ביותר היו אנרגיה שצנח מעל ל 10% בעקבות צניחת מחירי הנפט, וכן סקטור חומרי הגלם, בריאות ופיננסים.

בניגוד לתמונה המתונה יחסית במדדי המניות החודש, בשוק האג”ח והמטבעות מגמת הבריחה מסיכון הייתה מובהקת בהרבה. תשואות אג”ח ממשלת ארה”ב ל 10 שנים צנחו בחדות ב 41 נ.ב. לרמת תשואה שנתית לפדיון של 1.5% בלבד – בדומה לשפל מספטמבר האחרון.

הדולר התחזק החודש מול סל המטבעות העולמי ב 1%, אולם עיקר ההתחזקות הייתה מול האירו וכמובן מטבעות של שווקים מתעוררים. יין יפני ופרנק שוויצרי, שהינם מטבעות flight to safety קלאסיים, התחזקו מול הדולר, כמו גם הזהב שמחדש את המגמה החיובית.

 

לגבי נגיף הקורונה – כמובן שקשה לחזות את ההתפתחויות העתידיות בנושא אך נציין שזוהי הפעם השישית מתחילת המילניום שארגון הבריאות העולמי מכריז על מצב חירום כתוצאה מהתפרצות שמקורה באסיה. השווקים מגיבים לנתון ההידבקות היומי כדי לנסות להבין האם ההתפרצות מואצת או מאטה. בימים האחרונים עמד שיעור הנדבקים החדשים על 20% מדי יום ולכן ירידה ממספר זה תבשר על הכלה ואילו שיעור הדבקות גבוה יותר יבשר ,חלילה, על האצת ההידבקות.

ברצוני לנצל את התיקון הנוכחי בשווקים כדי להרחיב מעט על “מודל הפד”. מודל הערכת תמחור מניות זה נקרא כך מכיוון שהוא אחד מהפרמטרים המרכזיים המשמשים את הבנק המרכזי האמריקאי בבואו לכמת את התמחור של שוק המניות. הרעיון שעומד מאחורי המודל הוא שהשקעה במניות מפצה בטווח הארוך את המשקיעים על התנודתיות הכרוכה בכך וזאת ע”י תשואה עודפת ביחס לאג”ח ממשלת ארה”ב לטווח של 10 שנים (שהינו נכס חסר סיכון למחזיקים בו עד לפדיון). המרווח בין התשואה החזויה של שוק המניות, כפי שהיא מגולמת במכפיל הרווח, ובין התשואה שמניב אג”ח ממשלת ארה”ב נקרא בשם “פרמיית סיכון” היות והוא משקף מהי התשואה העודפת אותם מבקשים לעצמם משקיעי המניות ביחס לתשואה חסרת הסיכון של האג”ח. הנתון ההיסטורי של פרמיית הסיכון הינו 2%. (תשואה ממוצעת של כ 8% שנתי של שוק המניות לעומת כ 6% שנתי של אג”ח ממשלת ארה”ב לטווח ארוך). כידוע, מאז המשבר העולמי ב 2008, שיעור הריבית בעולם צנח בחדות ובכלל זה הריבית הדולרית. בשנים האחרונות נעה התשואה לפדיון של אג”ח ממשלת ארה”ב ל 10 שנים בטווח שבין 1.5%- 3.5% בלבד.

עם כתיבת שורות אלה, התשואה לפדיון שוב נוגעת ברף התחתון של טווח זה כלומר מגלמת תשואה שנתית של 1.5% בלבד למי שיחזיק את האג”ח עד לפדיונו בעוד 10 שנים.

המכפיל העתידי של שוק המניות הינו 18.5 והוא משקף תשואה חזויה של 5.4% שנתי (100/18.5).  פרמיית הסיכון , אם כך, עומדת על 3.9% ( המרווח בין 5.4% צפוי של שוק המניות ל 1.5% של האג”ח הארוך) – כמעט כפול מפרמיית הסיכון ההיסטורית.

בחינת עבר של הנתונים מראה בצורה מובהקת, שכל אימת שפרמיית הסיכון של מניות ביחס לאג”ח עלתה על 4% , שוקי המניות הניבו בשנה העוקבת תשואה עודפת ביחס לממוצע וגם ,כמובן, ביחס לשוק האג”ח. חשוב להדגיש שאין מניעה שהירידות יימשכו ופרמיית הסיכון תגדל (כך קרה למשל ב2008, 2011 ו 2016) אך בראיה לטווח בינוני וארוך אין ספק שמניות מציעות ערך טוב יותר למשקיעים משוק האג”ח. עם זאת, התנודתיות (סטיית תקן) של שוק המניות גדולה פי כמה משוק האגח ולכן על כל משקיע להתאים את רמת החשיפה הרצויה לו ,כחלק מהאסטרטגיה הכוללת לניהול השקעותיו. חשוב לשלב ,בנוסף למנהלי מניות ואג”ח, גם מוצרי השקעה אלטרנטיביים שלהם מתאם מוגבל עם השווקים – וזאת בכדי להוריד את התלות בשוקי ההון כבסיס בלעדי להשגת תשואה , כמו גם הורדת התנודתיות הכללית באלוקציה.

 

הנחות יסוד אג סחירהך בו תרכשנום עההשקעה ושילוב מנהל נוסף אולימפוס הינה חברה פרטית לליווי והכוונה פיננסית, בעלת “זיקה” (כהגדרתה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות תשנ”ה – 1995)  לנכסים הפיננסיים של גופים המוזכרים במסמך זה, שכן היא עשויה לקבל מאותם הגופים טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם. הנתונים והחישובים המפורטים בדוח זה הנם למטרת אינפורמציה בלבד, ואין לראות בהם הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של הנכסים הפיננסים המתוארים במסמך זה. הנתונים המפורטים דווחו בהתבסס על מידע הידוע והמפורסם לציבור. הניתוח המפורט לעיל אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע השקעה. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות, לפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו וצרכיו האישיים.

*אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מס