השיטה של אולימפוס

שיטת אולימפוס, אשר פותחה ע”י חברת אולימפוס אסטרטגיה פיננסית עבור לקוחותיה, היא שיטה ייחודית לניהול העושר המשפחתי, תכנון פיננסי וניהול נכסים פיננסיים באמצעות ניהול תיק השקעות אישי בשוק ההון והנדל”ן המקומי והבינלאומי.
שיטה זו, אשר דומות לה מיושמות בקרב המשפחות העשירות בעולם, מאפשרת לך להבטיח העברת
עושר בין-דורית מושכלת, ע”י תכנון פיננסי חכם וליווי השקעות ארוך טווח.

שיטת אולימפוס – הצד שלך בהשקעות.
שיטת אולימפוס, היא שיטה בת 5 שלבים, המנוהלת באמצעות חברי צוות אולימפוס: מתכננים פיננסיים אישיים מהטובים בישראל, בעלי ניסיון רב בניהול תיקי השקעות, המשמשים מומחים מטעמך – תוך הקפדה על אובייקטיביות מלאה.
המתכנן הפיננסי האישי של אולימפוס ילווה אותך החל משלב הבנת הצרכים הפיננסיים שלך ושל משפחתך וגיבוש האסטרטגיה הפיננסית, דרך תכנון פיננסי וליווי השקעות בשוק ההון והנדל”ן ועד בקרת ביצועים ומתן המלצות אופרטיביות לניהול תיק ההשקעות האישי ולניוד אפיקי ההשקעה השונים – בהתאם לצורך:

1. ניתוח ואפיון מערך ההשקעות והנכסים הקיים

אולימפוס תאפיין את הצרכים הפיננסיים האישיים שלך, תערוך מיפוי מדויק לאפיקים בהם אתה מושקע ותנתח את מאזן ההתחייבויות, הסיכונים והנכסים שברשותך – כבסיס לתכנון פיננסי ולניהול תיק ההשקעות האישי. בנוסף, אולימפוס תסייע לך בקבלת החלטות מקצועיות בתחום הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, תוך התייחסות להיבטי מיסוי וידאגו לטיוב השירות והתנאים להם אתה זוכה

2. בניית אסטרטגיה פיננסית משפחתית רב-דורית

לאחר אפיון צרכיך הפיננסיים, תיקבע אסטרטגיה פיננסית לניהול העושר המשפחתי באמצעות
תכנון השקעות מקומיות ובינלאומיות ארוכות טווח בשוק ההון ובשוק נדל”ן, תוך גידור הסיכונים.
כמו כן, תגובש מעטפת משפטית יעילה לניהול נכסים פיננסים של המשפחה, להסדרי העברת עושר
בין-דורית ולהגנה משפטית מפני איומים חיצוניים.

3. דירוג בתי ההשקעות

לאולימפוס יכולת מוכחת בניהול פיננסי, בליווי השקעות בשוק ההון ובליווי השקעות נדל”ן,
יכולת זו, המשולבת בהיכרות קרובה עם בתי ההשקעות, הבנקים וגופי הנדל”ן השונים בארץ ובעולם ובהבנת האינטרסים המניעים אותם, תאפשר לך ליהנות מבחירה מיטבית של מנהלי ההשקעות ושל הכלים הפיננסיים אשר ייכללו באסטרטגיית ההשקעות לניהול נכסים פיננסיים המצויים ברשותך.

4. אפיון בתי ההשקעות ואפיקי ההשקעה

אולימפוס תזהה את תחומי ההתמחות של בתי ההשקעות השונים ותספק לך יתרון אמיתי בבחירת
אפיקי ההשקעה הטובים ביותר בכל גוף פיננסי (מניות, אג”ח, חו”ל) – להשגת תשואות גבוהות לאורך זמן.

5. מעקב ובקרה

אולימפוס תערוך בקרה חודשית על כלל הנכסים של משפחתך בארץ ובחו”ל. במסגרת זו ייבחנו ביצועי ניהול תיק ההשקעות האישי בהשוואה ליעדים שהוגדרו מראש ולתשואות שהציגו בתי ההשקעות, אפיקי ההשקעות והשווקים הרלבנטיים.
בהתאם למסקנות, תספק אולימפוס המלצות אקטיביות לביצוע ההתאמות הנדרשות לניהול נכסים פיננסיים ולהקצאתם בהתאם לאסטרטגיה הפיננסית שהוגדרה מראש.

1. ניתוח ואפיון מערך ההשקעות והנכסים הקיים

אולימפוס תאפיין את הצרכים הפיננסיים האישיים שלך, תערוך מיפוי מדויק לאפיקים בהם אתה מושקע ותנתח את מאזן ההתחייבויות, הסיכונים והנכסים שברשותך – כבסיס לתכנון פיננסי ולניהול תיק ההשקעות האישי. בנוסף, אולימפוס תסייע לך בקבלת החלטות מקצועיות בתחום הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, תוך התייחסות להיבטי מיסוי וידאגו לטיוב השירות והתנאים להם אתה זוכה

החלק לשלב הבא

2. בניית אסטרטגיה פיננסית משפחתית רב-דורית

לאחר אפיון צרכיך הפיננסיים, תיקבע אסטרטגיה פיננסית לניהול העושר המשפחתי באמצעות
תכנון השקעות מקומיות ובינלאומיות ארוכות טווח בשוק ההון ובשוק נדל”ן, תוך גידור הסיכונים.
כמו כן, תגובש מעטפת משפטית יעילה לניהול נכסים פיננסים של המשפחה, להסדרי העברת עושר
בין-דורית ולהגנה משפטית מפני איומים חיצוניים.

החלק לשלב הבא

3. דירוג בתי ההשקעות

לאולימפוס יכולת מוכחת בניהול פיננסי, בליווי השקעות בשוק ההון ובליווי השקעות נדל”ן,
יכולת זו, המשולבת בהיכרות קרובה עם בתי ההשקעות, הבנקים וגופי הנדל”ן השונים בארץ ובעולם ובהבנת האינטרסים המניעים אותם, תאפשר לך ליהנות מבחירה מיטבית של מנהלי ההשקעות ושל הכלים הפיננסיים אשר ייכללו באסטרטגיית ההשקעות לניהול נכסים פיננסיים המצויים ברשותך.

החלק לשלב הבא

4. אפיון בתי ההשקעות ואפיקי ההשקעה

אולימפוס תזהה את תחומי ההתמחות של בתי ההשקעות השונים ותספק לך יתרון אמיתי בבחירת
אפיקי ההשקעה הטובים ביותר בכל גוף פיננסי (מניות, אג”ח, חו”ל) – להשגת תשואות גבוהות לאורך זמן.

החלק לשלב הבא

5. מעקב ובקרה

אולימפוס תערוך בקרה חודשית על כלל הנכסים של משפחתך בארץ ובחו”ל. במסגרת זו ייבחנו ביצועי ניהול תיק ההשקעות האישי בהשוואה ליעדים שהוגדרו מראש ולתשואות שהציגו בתי ההשקעות, אפיקי ההשקעות והשווקים הרלבנטיים.
בהתאם למסקנות, תספק אולימפוס המלצות אקטיביות לביצוע ההתאמות הנדרשות לניהול נכסים פיננסיים ולהקצאתם בהתאם לאסטרטגיה הפיננסית שהוגדרה מראש.

החלק לשלב הבא